TEENUSTE KASUTAMISE TINGIMUSED

Käesolevad "Nettiker'i teenusetingimused" ("Tingimused") sätestavad Nettiker OÜ ("Nettiker") pakutavate VPN-teenuste ("Teenused" või "Tellimused") kasutamise tingimused. Need tingimused reguleerivad ka Nettikeri sisu ("Sisu"), mis hõlmab Nettikeri veebisaiti ("Veebileht"), arveldussüsteemi ("Kasutaja ala"), rakendusi ("Rakendused") ja mis tahes Nettikeri pakutavat tarkvara ("Tarkvara"), kasutamist ja juurdepääsu sellele.

Nõustudes käesolevate kasutustingimustega, nõustute ka privaatsuspoliitikaga ("Privaatsuspoliitika").

Palun lugege hoolikalt neid kasutustingimusi! Need annavad olulist teavet teie seaduslike õiguste ja kohustuste, tingimuste tulevaste muudatuste, automaatse uuendamise ja vastutuse piirangute kohta.

Käesolevad kasutustingimused reguleerivad teie juurdepääsu kõikidele Nettikeri teenustele ja nende kasutamist. See on siduv kokkulepe. Kui te ei nõustu kõigi kasutustingimustega, ärge pääsege meie veebisaidile või kasutajaalale ja ärge kasutage meie pakutavaid teenuseid. Veebisaidi ja kasutajaala külastades või kasutades nõustute automaatselt, et olete seotud kasutustingimustega.

Me võime neid kasutustingimusi aeg-ajalt muuta. Me avaldame Nettikeri veebisaidil teate, kui neid kasutustingimusi muudetakse või ajakohastatakse. Tingimuste kehtiv versioon kuvatakse Nettiker'i veebisaidi lehel viimase uuenduse kuupäeva järgi, mis on märgitud praeguse lehe ülaosas. Lisaks teavitatakse teid e-kirjaga teie e-posti aadressile, mille olete esitanud meie teenuste tellimisel (vajalik on süsteemis registreerumine). Te peaksite need Teenusetingimused regulaarselt läbi vaatama ja kui te leiate, et need Teenusetingimused on vastuvõetamatud, peate viivitamatult lõpetama meie Teenuste kasutamise.

Meie poolt pakutavate teenuste kasutamine toimub teie enda vastutusel. Teenuseid võib igal ajal muuta, ajakohastada, katkestada või lõpetada ilma etteteatamise või vastutuseta. Me ei vastuta mis tahes kahju või muude kahjulike tagajärgede eest, mis teile sellest tulenevad. Nettiker, selle omanikud, töötajad, partnerid ja teised Teenustega seotud isikud ei vastuta mingil viisil ega vormis mis tahes kahju eest, olgu see siis juhuslik või kaudne, mis tuleneb mis tahes Teenustes registreeritud konto kasutamisest.

Kui nõustute kasutama meie teenuseid, mis hõlmab muu hulgas meie ja partnerite serverite, marsruuterite, IP-aadresside, protokollide, lisade, tarkvara, programmide, laienduste ja muude seadmete ning nende uuenduste kasutamist, nõustute käesolevate tingimustega.

TEENUSED JA MAKSMINE

Meie teenuste kasutamiseks peate looma kasutajakonto kasutajaalal. Kasutajakabineti konto luuakse alles pärast tellitud teenuste eest tasumist ja teie poolt vabatahtlikult esitatud isikuandmete (e-posti aadress, nimi, kasutajanimi ja riik) alusel. Kasutajakabinetis ei ole võimalik luua kontot ilma vähemalt ühe teenuse tellimiseta.

Pange tähele, et olete ainuisikuliselt ja isiklikult vastutav mis tahes kasutuse või tegevuse eest oma kontol, sealhulgas teie konto kasutamise eest mis tahes isiku poolt, kes kasutab teie kontot teie loal või ilma selleta või kellel on juurdepääs mis tahes arvutile, mobiiltelefonile või tahvelarvutile, millel teie konto asub.

Te vastutate oma Nettiker-konto kasutajanime ja salasõna konfidentsiaalsuse säilitamise ja sellele kontole juurdepääsu piiramise eest. Te ei tohi jagada oma parooli või muud kasutajakontole juurdepääsu teavet ühegi teise osapoolega, ei ajutiselt ega alaliselt, ning te nõustute võtma vastutuse kõigi tegevuste eest, mis toimuvad teie konto ja parooli all, sõltumata asjaoludest. Te nõustute meid viivitamatult teavitama oma konto, kasutajanime või salasõna loata kasutamisest.

Meie Teenustele registreerudes nõustute saama tellijaks ("Tellija") valitud perioodiks ja valitud Teenuste tüübiks. Täielik nimekiri kehtivatest tellimusprogrammidest ja hindadest on saadaval veebisaidil. Nettiker jätab endale õiguse muuta liitumistasusid või kehtestada uusi tasusid igal ajal, kui sellest eelnevalt veebisaidil või e-posti teel teatatakse. Kõik hinnamuutused ei mõjuta tellija praegust tellimusperioodi ja need jõustuvad alles tellimuse uuendamisel. Tellimuse ostud ja tagasimaksed töödeldakse mitme kolmanda osapoole partner-makseettevõtte kaudu. Üksikasjalikku teavet nende kolmandate osapoolte makseettevõtete kohta ja selle kohta, kuidas nad teie andmeid töötlevad, leiate nende privaatsuspoliitikast.

Et vältida arusaamatusi kasutaja ja Nettikeri vahel, on teenuste automaatne debiteerimine vaikimisi välja lülitatud. Saate aktiveerida rahaliste vahendite automaatse mahaarvamise teie valitud makseviisist kasutajakabinetis. Vaikimisi on uuendamisperiood võrdne tellimuse arveldusperioodiga. Automaatse debiteerimise saab aktiveerida, kui kasutate automaatset debiteerimist toetavat makseviisi (krediitkaart või PayPal). Kui kasutate makseviise, mis ei toeta automaatset debiteerimist (krüptovaluutad), ei ole automaatse debiteerimise aktiveerimine kasutajapiirkonnas võimalik.

Meie ettevõte ei paku teenuste tasuta prooviversioone (testversioone). Kui Nettiker Teenuste kasutamisest põhjendatult keeldutakse, tagastab ettevõte teie raha vastavalt käesoleva lepingu jaotises "Tagastamispoliitika" sätestatud korrale. Iga tasuline tellimus annab teile ühe (1) litsentsi kasutamiseks kuni kümnes (10) erinevas seadmes samaaegselt.

Kõik tasud, mida me võtame, ei sisalda makse. Me võime siiski arvutada ja lisada mis tahes makse ja/või lisatasusid, sealhulgas müügimaksu, käibemaksu ja muid makse või tasusid vastavalt kohaldatavale seadusele. Sellised maksud ja tasud arvutatakse vastavalt teie poolt Nettikerile Teenuste tellimisel esitatud makseteabele. Sellistest lisatasudest teavitatakse teid Teenuste eest tasumise etapis kasutajaalal.

LITSENTSITINGIMUSED

Kui te järgite neid tingimusi, annab Nettiker teile mitteeksklusiivse ja piiratud litsentsi tarkvara allalaadimiseks ja kasutamiseks autoriõiguse omanikuga sõlmitud partnerluslepingu alusel. Tarkvara muutmine, levitamine volitamata isikutele, tagasimõtestamine või muu kasutamine mis tahes viisil, mida Nettiker ja autoriõiguse omanik ei ole selgesõnaliselt lubanud, on rangelt keelatud.

Nettikeri intellektuaalse omandiõigusega kaitstud materjali kasutamine on keelatud, kui Nettiker ei ole andnud selleks selgesõnalist kirjalikku nõusolekut.

TAGASTAMISPOLIITIKA

Te võite Teenuste tellimuse tühistada 30 päeva jooksul (kaasa arvatud) alates esialgse ostu kuupäevast, kui tellitud Teenuse periood ületab 30 päeva (6 ja 12 kuu pikkune tellimus). Kui teenuste tellimus kestab 30 päeva (1 kuu tellimus) - tellimus tühistatakse ja raha tagastatakse 14 päeva jooksul (kaasa arvatud). Teile tagatakse makstud summa täies ulatuses tagasi (raha tagasi garantii), kui te täidate need tingimused.

Pärast 30-päevase ostuperioodi möödumist kaalutakse tagasimakseid erandjuhtudel ja Nettikeri äranägemisel, kui tellija suudab tõendada, et teenus ei olnud tellimusperioodi jooksul kättesaadav või kasutuskõlbmatu ja kasutaja on teinud mõistlikke katseid võtta Nettikeriga ühendust probleemi lahendamiseks. Sellisel juhul võib Nettiker maksta tellijale tagasi teenuse kasutamise ajal tasutud teenustasu proportsionaalselt.

Tagasimakseid töödeldakse seitsme (7) päeva jooksul ja need tehakse ostu sooritamiseks kasutatud esialgset maksevormi kasutades. Kõik tagasimaksed saadetakse eurodes, seega võib tagasimakse summa erineda algselt kohalikus valuutas makstud summast, kuna ostu-/müügikursid on erinevad (ümberarvestuskursid).

Iga algse ostu muutmine, näiteks Teenuste kasutamise tähtaja pikendamine või sama konto jaoks täiendavate litsentside ostmine, tähendab loobumist Raha Tagasi Garantii võimalusest. Raha tagasi garantii alusel tagasimakse taotlemiseks saatke palun oma taotlus e-posti aadressil accounting@nettiker.com või avage taotlus (pilet) kasutajaalal finantsküsimuste osakonnale.

Te võite saada meie teenuste eest raha tagasi ainult üks kord. Kui ostate (maksate) meie Teenuste eest uuesti pärast seda, ei tagastata mis tahes hilisemat tühistamist. Me ei tagasta korduvaid liitumistasusid, kui tühistate Teenused pärast uuendamist, välja arvatud juhul, kui kohaldatavad seadused nõuavad teisiti. Nende tingimuste rikkumise tõttu suletud kontosid ei tagastata. Kui teile on raha tagasi makstud, kaotate automaatselt juurdepääsu teenustele.

Pange tähele, et meie ettevõte ei paku tagasimakseid, kui teenuste eest makstakse krüptovaluutas.

AKTSEPTEERITAVA KASUTAMISE POLIITIKA

Teie juurdepääs Nettiker Teenustele ja nende kasutamine toimub vastavalt käesolevatele Tingimustele ning kõigile kohaldatavatele seadustele ja määrustele. Me jätame endale õiguse igal ajal omal äranägemisel, etteteatamisega või ilma, ühepoolselt deaktiveerida kontod ja blokeerida juurdepääs Teenustele kõigile kasutajatele, kes rikuvad kehtivaid seadusi või neid tingimusi, ilma teenuste eest juba makstud tasusid tagastamata, kui te kuritarvitate Teenuseid.

Meie teenuseid kasutades nõustute, et te EI:

 • kasutada, abistada, julgustada või lubada teistel kasutada Teenuseid mis tahes kuritegelikuks või petturlikuks tegevuseks, sealhulgas portide skaneerimiseks, spämmimiseks, avatud relee või avatud proxy skaneerimiseks, mis tahes versiooni või tüüpi e-posti või elektroonilise sõnumi massiliseks saatmiseks ilma vastuvõtja nõusolekuta, isegi kui see saadetakse kolmanda osapoole serverite kaudu, mis tahes pop-up rakenduse käivitamiseks, varastatud krediitkaartide kasutamiseks, petturlike või kuritahtlike e-kirjade saatmiseks või boo;
 • rünnata, häirida, saada volitamata juurdepääsu või teostada DDoS-rünnakuid mis tahes liiki teiste võrkude, arvutite või hostide vastu meie Teenuste kaudu;
 • kasutada lapsi mis tahes viisil, sealhulgas heli, video, fotod, digitaalne sisu jne;
 • rikkuda või kuritarvitada teiste isikute intellektuaalomandit, õigust eraelu puutumatusele või muid seaduslikke õigusi;
 • jagada midagi, mis on ebaseaduslik, solvav või muul viisil sobimatu;
 • edastada mingeid viirusi või muid arvuti juhiseid või tehnoloogilisi vahendeid, mis häirivad, kahjustavad või segavad arvutite või nendega seotud süsteemide kasutamist;
 • püüda mööda hiilida Nettikeri rakendatud tehnoloogilistest ja tehnilistest süsteemidest;
 • häirida või häirida teenuse terviklikkust või toimimist;
 • võtta mis tahes meetmeid, mis põhjustavad või võivad põhjustada meie tehnilisele infrastruktuurile põhjendamatut või ebaproportsionaalset koormust;
 • anda all-litsentse, müüa, edasi müüa, üle anda, loovutada, levitada või muul viisil kasutada mis tahes kaubanduslikul eesmärgil või pakkuda Teenuseid mis tahes viisil kolmandatele isikutele;
 • kasutada mis tahes robotit, ämblikku, veebikaapijat või muud automatiseeritud vahendit, et pääseda meie veebisaidile või teenustele ligi mis tahes eesmärgil ilma meie eelneva kirjaliku loata;
 • luua toodet, kasutades ideid, funktsioone või graafikat, mis on sarnased Teenuses sisalduvate ideede, funktsioonide või graafikaga, või kopeerida ideid, funktsioone või graafikat Teenustest;
 • väidate, et olete mis tahes Teenuste, sealhulgas nende funktsioonide ja lisade esindaja või agent;
 • ähvardada, ahistada, kahjustada või taga kiusata teisi, edendada sallimatust ja diskrimineerimist;
 • püüda saada volitamata juurdepääsu Teenustele, kasutajakontodele, arvutisüsteemidele või Teenustega ühendatud võrkudele häkkimise, salasõna kaevandamise, toore jõu kasutamise või mis tahes muul viisil;
 • rikub üldisi eetilisi või moraalseid norme, heade tavade koodeksit ja nõuetekohast käitumist;
 • kasutada Teenuseid muul kui seaduslikul eesmärgil;
 • kasutada teenuseid mis tahes sõjalistel eesmärkidel, sealhulgas kübersõjas, relvade arendamisel, rakettide, tuuma-, keemia- või bioloogiliste relvade kavandamisel, valmistamisel või tootmisel;
 • püüda muul viisil neid tingimusi rikkuda või neist kõrvale hoida.

Te pääsete oma riigi teenustele juurde ja kasutate neid omal algatusel. Te olete ainuisikuliselt vastutav kohalike seaduste ja määruste järgimise eest, niivõrd kui need on kohaldatavad. Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi piirata igal ajal juurdepääsu Teenustele või Teenuste mis tahes osale mis tahes isikule, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile.

Kui leiate, et mõni Nettiker'i kasutaja rikub neid tingimusi, palume teil meid sellest teavitada. Sellised teiepoolsed tegevused võimaldavad meil teenuse kvaliteeti ja usaldusväärsust märkimisväärselt parandada. Selliste rikkumiste tuvastamise korral võtame viivitamatult asjakohased meetmed neid tingimusi rikkunud isiku vastu.

KOLMANDA OSAPOOLE VEEBISAIDID

Nettiker võib pakkuda teile sisu või linke, mis viivad kolmandate osapoolte veebisaitidele ("Kolmandad osapooled"), mida Nettiker otseselt ei halda või mis ei ole Nettikeriga seotud. Nettiker ei vastuta selle sisu kättesaadavuse ja sisu eest, kuna need veebisaidid ei ole Nettikeri kontrolli ja järelevalve all ning neil võivad olla erinevad kasutustingimused, reeglid ja põhimõtted. Me ei garanteeri, et mis tahes lingitud saitide sisu on täpne, vastab kohalikele, riiklikele või föderaalsetele seadustele, sealhulgas intellektuaalomandi seadustele. Teie juurdepääs meie teenuste kaudu mis tahes veebisaidile, teenusele või kolmandate osapoolte pakutavale sisule ei tähenda mingit suhet Nettikeri ja selliste kolmandate osapoolte vahel. Te kasutate mis tahes lingitud saiti omal vastutusel ja võtate automaatselt enda kanda kogu vastutuse ja tagajärjed, mis tulenevad sellisest kasutamisest.

TEENUSTE KASUTAMINE ALAEALISTE POOLT

Nettikeri pakutavad teenused ei ole mõeldud kasutamiseks alaealistele ning alaealised peaksid sisu, teenuseid ja teenuseid kasutama ainult vanemate või eestkostjate juhtimisel, järelevalve all ja nende nõusolekul. Lisaks loodame täielikult lapsevanematele ja eestkostjatele, et alaealised kasutavad Teenuseid ainult siis, kui nad mõistavad oma õigusi ja kohustusi, mis on sätestatud käesolevates kasutustingimustes ja meie privaatsuspoliitikas.

Nagu seadusega nõutud, ei kogu Nettiker teadlikult isikuandmeid alaealistelt ilma vanemate nõusolekuta. Kui me saame teada, et oleme kogemata kogunud andmeid, rikkudes seadusi, mis keelavad andmete kogumise lastelt ilma sellise nõusolekuta, kustutame need kohe.

VASTUTUSEST LOOBUMINE JA VASTUTUSE PIIRAMINE

Nettiker teeb kõik endast oleneva, et vältida katkestusi veebisaidi ja meie pakutavate teenuste toimimises. Te peaksite mõistma, et keerukas tarkvara, nii partneri kui ka meie oma, ei ole kunagi 100% vigadest ja vigadest vaba. Me ei garanteeri, et Teenused vastavad täielikult teie nõuetele või et need on katkematud, õigeaegsed, turvalised või vigadeta või et puudused, kui neid esineb, parandatakse või kõrvaldatakse õigeaegselt. VPN-teenuse katvus, kiirus, serveri asukoht ja teenuse kvaliteet võivad erineda eri piirkondades või riikides. Nettiker teeb kõik endast oleneva, et Teenus oleks igal ajal ja igas piirkonnas või riigis kättesaadav. Teenus võib siiski olla kättesaamatu mitmesuguste meie kontrolli alt väljuvate tegurite tõttu, sealhulgas hädaolukordade, kolmandate osapoolte teenuste rikete, partnerite seadmete rikete, andmeedastusprobleemide või piirangute, sideteenuste või võrguseadmete rikete, häirete või madala signaalitugevuse tõttu, ning see võib igal ajal katkeda, tagasi lükatud, piiratud või kärbitud olla. Me ei vastuta andmete, sõnumite või lehekülgede kaotamise, kättetoimetamata jätmise, hilinemise või valesti suunamise eest, mis on tingitud teenuse, sideteenuste või võrkude tõrgetest või toimimisprobleemidest. Meie teenused võivad aeg-ajalt olla kättesaamatud inimlike, digitaalsete, mehaaniliste, telekommunikatsiooni-, tarkvara- või muude rikete tõttu. Me ei saa prognoosida ega kontrollida sellise seisaku aega ega selle kestust. Me võime oma äranägemise järgi kehtestada piiranguid teenuse kasutamisele, peatada teenuse kasutamise, kustutada VPN-kontod või blokeerida teatud kasutusviisid, et kaitsta tellijaid või teenust. Nettiker jätab endale õiguse uurida juhtumeid, mida me peame käesolevate kasutustingimuste rikkumiseks. Me võime, kuid ei ole kohustatud, omal äranägemisel ja ilma ette teatamata eemaldada, blokeerida, filtreerida või piirata mis tahes vahenditega mis tahes materjali või teavet, mis meie arvates rikub tegelikult või potentsiaalselt käesolevates kasutustingimustes sätestatud piiranguid, ning mis tahes muid meetmeid, mis võivad Nettikerit või meie kliente vastutusele võtta. Nende õiguste hulka kuulub õigus teie konto sulgeda või võtta muid seadusega lubatud õiguslikke meetmeid. Nettiker ei vastuta mis tahes vastutuse eest, kui me ei suuda takistada selliste materjalide või teabe edastamist meie Teenuse kaudu teie mis tahes marki või kaubamärgiga arvutisse.

Kohaldatava õigusega lubatud ulatuses ei vastuta Nettiker ühegi Tellija või muu isiku ees mis tahes kahju eest, mida te kannate järgmistel juhtudel:

 • veebilehe või teenuse mis tahes rikke või katkestuse eest;
 • mis tahes kolmanda osapoole tegevuse või tegevusetuse eest, mis on seotud teile juurdepääsu võimaldamisega veebisaidile või teenusele või selles sisalduvatele andmetele;
 • mis tahes muu põhjus, mis on seotud teie juurdepääsu või kasutamisega või suutmatusega pääseda ligi või kasutada veebisaidi või selle sisu mis tahes osa;
 • Teie suhtlemine veebisaidil või teenuses;
 • Teie poolt käesoleva lepingu täitmata jätmine;
 • asenduskaupade või -teenuste ostmine;
 • omavoliline juurdepääs teie andmetele või nende muutmine, sõltumata sellest, kas sellise põhjuse põhjustanud asjaolud olid Nettikeri või mis tahes tarnija või partneri kontrolli all, kes pakub tarkvara, teenuseid või tuge veebilehe või teenuse jaoks.

Nettiker, tema partnerid, sidusettevõtjad, tütarettevõtjad, liikmed, ametnikud või töötajad ei vastuta mingil juhul otsese, erilise, kaudse või juhusliku kahju või mis tahes muu kahju eest, isegi kui nende võimalikkusest on teavitatud. Eelnevat ei kohaldata kohaldatava õigusega keelatud ulatuses.

Mis tahes andmete ja/või sisu kasutamisega, edastamisega või otsimisega Internetis kaasnevad alati riskid ning me soovitame tungivalt, et enne meie teenuste kasutamist veenduksite, et olete neist riskidest teadlik ja nõustute nendega.

KAHJU HÜVITAMINE

Te nõustute hüvitama Nettikerile, selle ametnikele, direktoritele, töötajatele, liikmetele, partneritele, litsentsiomanikele, agentidele ja tarnijatele ning nende vastavatele sidusettevõtetele, ametnikele, direktoritele, töötajatele, liikmetele, aktsionäridele, partneritele ja agentidele kõik nõuded ja kulud, sealhulgas advokaaditasud, mis tulenevad või on seotud veebisaidi, meie teenuste ja/või sisu kasutamisega, sealhulgas nende kasutustingimuste rikkumisega või teie või mõne teise kasutaja poolt teie konto rikkumisega, ning hoidma need kahjutuks.

LOOBUMINE ÜHISHAGI ESITAMISEST

Kui see on kohaldatava õigusega lubatud, ei ole lubatud kollektiivsed hagid, kollektiivsed vahekohtumenetlused, eraisikute üldhagid ja muud menetlused, milles keegi tegutseb esindajana. Kui te ja Nettiker ei ole kokku leppinud, ei tohi ükski vahekohtunik ega kohtunik konsolideerida rohkem kui ühe isiku nõudeid ega muul viisil juhtida mis tahes liiki esindus- või grupimenetlust.

TINGIMUSED JA SUHTLUSMEETODID

Te nõustute saama meilt teateid elektrooniliselt, näiteks e-posti, rakenduste jne kaudu, ja nõustute, et sellised teated vastavad kõigile kirjaliku suhtluse seaduslikele nõuetele. Te nõustute, et me võime teiega suhelda teenuste muudatuste või täienduste, meie toodete või teenuste kohta või muudel mõistlikel ja kohaldatava õiguse kohastel eesmärkidel.

Meie klienditoe esindajatega suheldes nõustute olema lugupidav ja lahke. Kui me usume, et teie käitumine meie klienditoe esindajate või teiste töötajate suhtes on ähvardav või solvav, jätame endale õiguse teie konto viivitamatult sulgeda.

Kui teil on Nettikeri teenustega seotud probleeme või küsimusi, saate meiega alati ühendust võtta aadressil support@nettiker.com või kasutajaalal oleva piletisüsteemi kaudu. Kui olete ELi resident, on teil õigus lahendada kõik vaidlused Nettikeriga Euroopa Komisjoni loodud veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis on leitav aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Meie e-posti aadress, mis on ette nähtud kaebuste esitamiseks sellel platvormil, on law@nettiker.com (õigusosakond).